Over Kunst in de Wijken

In 2003 is Kunst in de Wijken begonnen met het organiseren van kunstprojecten om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de Delftse wijken. Sindsdien zijn meer dan 100 projecten gerealiseerd met beeldende kunst, muziek, theater, foto’s en verhalen. Altijd met, voor en door bewoners en altijd met maatschappelijke partners als scholen, buurthuizen, corporaties en winkelcentra.

Wijktheater en Kunst in de Wijken zijn in 2010 samengevoegd tot het programma
Kunst in de Wijken en ondergebracht bij de VAK, centrum voor de kunsten, Delft.
Hoofdzakelijk richt Kunst in de Wijken zich op drie terreinen binnen de kunsten: beeldende kunst, muziek en wijktheater

De kracht van Kunst in de Wijken zit in het zichtbaar maken van kansen, mogelijkheden of problemen die er spelen onder bewoners. In 2014 is Kunst in de Wijken door intensieve samenwerking tussen VAK en DelftsPeil uitgegroeid tot het programma Wijk- en Stadsprojecten. Niet alleen het welbevinden, maar ook de mogelijkheden tot talentontwikkeling, het imago en het ontwikkelen of bijdragen aan de identiteit van een flat, straat, buurt of wijk worden tot het programma gerekend. Vanaf 2015 valt het programma Wijk-&Stadsprojecten, als gevolg van veranderingen bij de VAK, centrum voor de kunsten, onder de verantwoordelijkheid van de stichting DelftsPeil.

Wijkprojecten kenmerken zich door samenwerking tussen bewoners en kunstenaars met als doel een leefbare, betrokken wijk of onderdeel daarvan, bijvoorbeeld een flat of een straat. Met een klein, wendbaar en flexibel team wordt door middel van culturele interventies ingespeeld op de identiteit van de wijk of buurt. Projecten worden georganiseerd met één of meer maatschappelijke partners zoals culturele instellingen, corporaties, verenigingen, scholen of zorginstellingen.

DelftsPeil signaleert waar initiatieven in de stad kunnen worden ontplooid, heeft een adviserende rol om gewenste of nieuwe initiatieven te ondersteunen en ontwikkeld of faciliteert nieuwe projecten en programma’s. In deze rollen ondersteunt DelftsPeil het cultuurbeleid van de gemeente Delft en levert het een bijdrage aan de uitvoering van culturele uitingen uit het beleid van DOK Delft, de Delftse Bibliotheek. Ten behoeve van Wijk- &Stadsprojecten onderhoudt DelftsPeil een groot stedelijk, regionaal en landelijk netwerk om bovengenoemde rollen te kunnen vervullen.

De voornaamste partners van Kunst in de Wijken/DelftsPeil zijn:

  • De VAK, centrum voor de kunsten
  • Gemeente Delft,
  • Corporaties
  • Fonds 1818


Reacties zijn gesloten.